หน้าต่อไป

ที่ KCCian.2/2552

วันที่ 2 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่ากิตติพาณิชย์ (Flashback Nite) ครั้งที่ 2
เรียน ศิษย์เก่ากิตติพาณิชย์ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

  1. ตัวอย่างบัตรงาน “รวมเพื่อน รวมพลคน K.C.C. ครั้งที่ 2”
    และร่วมฉลองการจัดตั้ง “ สมาคมศิษย์เก่ากิตติพาณิชย์ KCCAC ”
  2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม เลขที่ จ.4695/3551
    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

         ด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่ากิตติพาณิชย์ทุกรุ่น ในนามของ สมาคมศิษย์เก่ากิตติพาณิชย์ ได้ดำเนินการจะจัดให้มีการชุมนุมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนกิตติพาณิชย์ทุกรุ่น (Flashback Nite) ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 เวลา 18.00-23.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

        ทั้งนี้ เพื่อความสมานสามัคคีระหว่างรุ่นและระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีปณิธาน
ร่วมกัน ปรากฏรายละเอียดในวัตถุประสงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ และโดยเหตุที่เป็นการจัดงาน
สังสรรค์ฯ รวมรุ่น โดยสมาคมศิษย์เก่า KCC ของเราอย่างชอบธรรม ในโอกาสที่สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีสถานะที่สามารถดำเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ภายในขอบเขตของกฏหมาย

        จึงขอเรียนเชิญท่านและกรุณาบอกต่อศิษย์เก่าฯ ท่านอื่น ที่อาจจะไม่ทราบข่าว
การจัดงานฯ & แทรกพิธีการเปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า KCC ของเราในคราวเดียวกันนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ยุทธพงศ์ กฤตยาเกียรณ
(นายยุทธพงศ์ กฤตยาเกียรณ) รุ่น 3
ประธานจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า ครั้งที่ 2


หมายเหตุ
ราคาบัตรเข้างานราคาใบละ 500 บาท
สามารถรับจากตัวแทนรุ่น หรือติดต่อคุณปิยะ เชิดชูวุฒิกุล (รุ่น 8)
ที่ 02-274-2117, 081-911-3371 FAX: 02-682-2469

สอบถามเพิ่มเติม: โทร 02-881-4040 ต่อ 400, 402 (คุณอุ๋ย, คุณแตน)
FAX: 02-881-4020 ทุกวันจันทร์-เสาร์ 9.00-16.30 น.

 หน้าต่อไป